Правила надання та оплати послуг

 

      Виконавець зобов’язується:

  1. Дотримуватися інтересів Замовника, кваліфіковано, чітко й у строки виконувати роботи передбачені Договором.
  2. Надавати Замовнику оригінали всіх документів, які є результатом виконуваних робіт.
  3. У співпраці керуватися Законом України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010.

 

Строк надання послуг

 

  1. Виконавець зобов’язаний приступити до надання послуг на наступний день після отримання оплати від Замовника.
  2. Термін надання послуг за цим договором встановлюється з дати укладення договору.
  3. Протягом 5 (п’яти) днів після закінчення надання послуг Виконавець надає Замовнику звіт про надані послуги, а також акт про надання послуг. Замовник зобов’язаний протягом 3 (трьох) днів підписати акт про надання послуг або надати Виконавцю мотивовану відмову від підписання акту.

 

Умови оплати та порядок розрахунків

 

  1. Оплата здійснюється Замовником 2 раза на місяць рівними частинами на розрахунковий рахунок Виконавця, або готівкою.
  2. Розрахунки між сторонами за даним Договором здійснюються в національній валюті України шляхом перерахування коштів на банківський рахунок відповідної Сторони, або готівковим розрахунком.